Sassenheim, 23 januari 2019

Sinds de introductie van Secure Embed begin januari zijn er 3 manieren om PowerBI rapportages in externe sites op te nemen. Deze derde variant vult het gat dat er tussen de eerdere twee optie bestond. Nu dit gat gevuld is wordt het tijd ze allen eens nader te bekijken.

Wat is embedden?

Het embedden van een rapport betekent dat de inhoud van het rapport zichtbaar wordt in een ander portaal dan de PowerBI service. Het rapport wordt als het ware opgenomen en getoond in een andere site of app, terwijl de hosting van het rapport nog steeds plaats vindt in de PowerBI service. Dit is praktisch omdat het hierdoor niet nodig is om binnen de eigen portal of app een powerBI service instance te hosten of de app of site uit te rusten met rapportage functionaliteit.

Drie varianten

Er zijn sinds januari drie manieren om PowerBI rapporten te embedden, elk met zijn eigen toepassingsgebied:

Publish to Web

Dit is de meest eenvoudige variant. Van elke rapportage kan een link (om te mailen) of iFrame (om op te nemen in een site) gegenereerd worden. Er zit geen beveiliging op de link dus iedereen die toegang heeft tot de link heeft toegang tot de content van het rapport.

Toepassing: Deze vorm is geschikt voor het publiceren van openbare gegevens op een website, zoals bijvoorbeeld voortgang van diverse zaken of openbare financiele gegevens.

Op deze pagina van mijn blog is een PowerBi rapport te zien dat middels Publish to web beschikbaar is gemaakt.

PowerBI embedded

PowerBI embedded stelt je in staat om PowerBI rapportages op te nemen in sites of apps zonder dat de gebruiker van de app gebruiker is van de PowerBI service. De toegang tot de site of app wordt gefaciliteerd door de site/app, toegang tot de rapportages wordt gefaciliteerd middels een service account dat beheerd wordt door de app en dat de beveiliging voor de gebruiker afhandelt. Embedding vindt plaats via de PowerBI REST API en is een technische aangelegenheid. Er zijn programmeurs nodig om dit goed op te zetten, het is daarom niet toegankelijk voor de gewone gebruiker (waar publish to web en secure embed dit in principe wel zijn). De powerBI REST API biedt wel veel meer mogelijkheden om de interactie met de rapportages af te stemmen op de eisen en wensen van de gebruiker. Microsoft heeft een demo omgeving gemaakt waarin de mogelijkheden van PowerBi embedded uitgeprobeerd kunnen worden.

Toepassing: PowerBI embedded is geschikt wanneer de wens is rapportages beschikbaar te stellen aan gebruikers buiten de eigen organisatie.

Secure Embed (nieuw)

Met de nieuwe optie Secure Embed kunnen gebruikers eenvoudig en veilig Power BI rapporten insluiten in sites en apps. Rapporten die op deze manier zijn ingesloten, respecteren alle beveiliging zoals deze op de rapportages zijn ingesteld. Simpel gezegd, als je het rapport via de PowerBI service kunt benaderen, kun je het ook via secure embed benaderen. Om een rapport te kunnen benaderen heeft de gebruiker een PowerBI account nodig. Om voor een rapport een Secure Ebed code aan te kunnen maken moet de gebruiker een PowerBI pro account hebben of het rapport moet in een workspace met premium capacity staan.

Toepassing: Secure embed is een goede optie voor eigen sites en portals die geen integratie hebben met PowerBI service (zoals sharepoint).

Na het opnemen van de iFrame in een website zal de gebruiker voordat hij de content van het rapport krijgt te zien gevraagd worden om in te loggen. Hiervoor moet de gebruiker zijn eigen PowerBI account gebruiken. Na het inloggen wordt het rapport getoond. Als de gebruiker geen rechten heeft om het rapport te zien zal deze alsnog niet getoond worden.