Sassenheim, 10 augustus 2018

Recent is de Microsoft Business Applications Summit 2018 gehouden. Hier zijn talloze nieuwe features van de producten van microsoft getoond, waaronder ook Power BI. En er komt een hoop nieuws aan! Power BI ontwikkelt zich steeds verder van een self service BI tool naar een enterprise BI tool. Hier volgen highlights van de keynote over deze ontwikkelingen.

 

Enterprise grade semantic models

Binnenkort wordt het mogelijk een enterprise grade semantisch model te maken. Honderden tabellen kunnen samen in één model gevat worden en deze kunnen tevens weer per aandachtsgebied opgedeeld worden. Een kleine feature die uit SSAS wordt overgenomen is dat het mogelijk wordt kolommen en measure binnen tabellen te groeperen. Inmiddels uitgerold is de mogelijkheid om zowel directquery als import in één model toe te passen (werkt nog niet in de service).

Groeperen van measures
Enterprase grade semantic models

 

 

 

 

 

 

Enterprise reporting

Er vindt een verdere integratie plaats van SSRS en Power BI. SSRS rapporten komen beschikbaar in de Power BI service waarmee pixel perfect rapportages mogelijk worden. En deze rapportages zijn ook te exporteren naar PDF. En steeds meer functionaliteiten van SSRS worden overgenomen in Power BI. SSRS gebruikers kennen de functie knop (fx) wel, deze zal steeds meer in Power BI toegepast worden om meer functies conditioneel te maken, bijvoorbeeld de titels van grafieken. Iedere gebruiker krijgt in de Power BI service een Home pagina waar hij/zij zelf zijn favoriete visuals en apps kan plaatsen. Ook komen hier de meest recent gebruikte rapportages te staan. De power BI service krijgt ook de mogelijkheid om commentaar toe te voegen aan rapportages om zo de samenwerking tussen gebruikers te bevorderen. Gebruikers kunnen opmerkingen plaatsen bij en vragen stellen over de inhoud, waar anderen weer op kunnen reageren.

Home pagina voor iedere gebruiker
Commentaar bij rapportages

 

 

 

 

 

 

Enterprise governance


Er wordt meer aandacht gegeven aan governance door middel van lineage, impact analyse, auditing, certified datasets en application lifecycle management. Er komen tools beschikbaar om deze processen te ondersteunen, bijvoorbeeld om deployment van versie van modellen eenvoudiger te maken.

 

Self-service Dataflows

Er komt een webversie van power query beschikbaar waarmee gegevens uit Azure datalake ontsloten kunnen worden.

Wil je meer weten, over power BI of andere producten, kijk op: Microsoft Business Applications Summit 2018
De bovenstaande info komt uit de keynote: Power BI and the future for modern and enterprise BI

Data flows voor ontsluiting van data lake
Power Query in the cloud